Kontakt

Matúšovo kráľovstvo spol. s r.o.
Podolie 864
916 22 Podolie
Slovenská republika

IČO: 36317268
DIČ: 2021565359
IČ DPH: SK2021565359


zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12533/R


tel. kontakt: +421 32 7437 505
e-mail: office@matusovo-kralovstvo.sk
www: matusovo-kralovstvo.sk


Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trenčianský kraj:
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru a právny dozor: tel. č.: 032/ 640 01 09 fax č.: 032/ 640 01 08